Co to jest biorezonans?

Terapia biorezonansowa (ang. Bioresonance Therapy, BRT) to metoda wykorzystująca naturalne promieniowanie wytwarzane przez komórki naszego organizmu. Każda z nich to maleńki elektromagnes, wytwarzający wokół siebie pole magnetyczne. Jest ono niewielkie, ale po zsumowaniu pól wszystkich komórek, uzyskujemy specyficzny wzorzec prawidłowego pola dla konkretnej tkanki lub narządu. 

Zdrowe komórki emitują inne sygnały elektromagnetyczne (posiadają inne pole magnetyczne) niż komórki w których przebiega proces chorobotwórczy. 

Jak działa biorezonans?

W trakcie terapii biorezonansowej sygnały z zakłóconego pola magnetycznego odbierane są za pomocą specjalnych elektrod i przekazywane poprzez przewody do aparatu BICOM OPTIMA. Urządzenie do biorezonansu odczytuje to pole, następnie drgania patologiczne zostają zinwertowane (tworzy się ich zwierciadlane odbicie) w drgania terapeutyczne – harmoniczne. Drgania te są przekazywane poprzez elektrody z powrotem do organizmu pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia BICOM OPTIMA zmieniony wzorzec drgań. Proces ten następnie powtarza się w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały w organizmie są redukowane a w końcu wygaszane.

Prowadzi to do zredukowania a nawet całkowitego wyeliminowania patologicznych częstotliwości drgań, a w konsekwencji do normalizacji organizmu oraz eliminacji reakcji alergicznych. 

Mówiąc bardziej obrazowo, pacjenta podłącza się do aparatu, który zbierając z chorego narządu drgania elektromagnetyczne prawidłowe i nieprawidłowe odpowiednio je przetwarza. Drgania nieprawidłowe ulegają wygaszeniu, natomiast prawidłowe ulegają wzmocnieniu, po czym wracają one z powrotem do organizmu pacjenta. Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta.

Historia Biorezonansu

Termin terapia biorezonansowa (BRT) został stworzony w 1987 na określenie „terapii drganiami własnymi organizmu pacjenta”. Jej twórcą jest niemiecki lekarz dr Franz Morell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977r.. Pierwszy aparat biorezonansowy został skonstruowany przez inż. Rasche, zięcia dr. Morella i nazwany MORA. W niemieckim Institut für Regulative Medizin (Regumed, dawniej: Brügemann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu „Bio-Communication”). 

Diagnostyka biorezonansem i leczenie biorezonansem

Oprócz diagnostyki i leczenia alergii oraz obciążeń organizmu przy pomocy aparatu BICOM OPTIMA jesteśmy w stanie przeprowadzać również wszelkiego rodzaju terapie lecznicze – leczenie uzależnień (nikotyna, alkohol, leki..), terapie antydepresyjne, terapie wzmocnienia odporności, detoksykację, terapie przeciwbólowe, terapie odchudzające oraz indywidualne terapie zdrowotne w oparciu o potrzeby, dolegliwości i schorzenia pacjenta.

Warto również wiedzieć, iż każdy pacjent jest inny a każde schorzenie jest indywidualnie uwarunkowane, w związku z tym nie można chorego mechanicznie podłączyć do aparatu Bicom i zastosować standardowego programu. Aby terapia biorezonansem przyniosła oczekiwane efekty, każdy pacjent musi być indywidualnie zdiagnozowany i prowadzony.

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji